Privacyverklaring Pike Master Lures, 24 mei 2018

Bij Pike Master Lures houden wij ons aan de privacywet. Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij gebruiken ze met de grootste zorg. In onze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de groothandel allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Pike Master Lures.

Afhandelen orders & bestellingen:

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw (persoon) adresgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw (persoon) adresgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank.Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens & e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekken gegevens / data aan derden:

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met: Post NL & GLS Netherlands.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Reclame uitingen:

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: per e-mail & social media (Facebook, Twitter, YouTube & Instagram) U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens:

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U hebt de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen, inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben, het laten corrigeren van fouten, het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens, intrekken van toestemming en bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen:

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies:

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige pagina's van onze werken dan niet optimaal. Zie ook onze disclaimer

Voor vragen / informatie over onze privacy verklaring, ga naar: contact

Alle rechten voorbehouden