Disclaimer

Onder deze disclaimer wordt verstaan:

 • Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 • Pike Master Lures is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 • Pike Master Lures mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Pike Master Lures is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • Behoudens deze disclaimer, is Pike Master Lures niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden & links van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
 • Pike Master Lures behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Pike Master Lures de toegang tot de website monitoren.
 • U zal Pike Master Lures, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur (Pike Master Lures) van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen, verzenden, kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen.
 • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt.
 • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 • Pike Master Lures spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • Pike Master Lures verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier en/of zakelijk gebruik bedoeld.
 • Pike Master Lures is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 • De gebruiker van de informatie van deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Gebruiker mag de informatie niet verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder toestemming van de Pike Master Lures.
 • Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
 • Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pike Master Lures kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
 • Pike Master Lures aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de Pike Master Lures worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Pike Master Lures.
 • Pike Master Lures en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
 • Op deze website is copyright©, auteur- en portretrecht van toepassing. Getoonde teksten, portretten, foto’s en teksten mogen niet zonder toestemming van Pike Master Lures gekopieerd, gedeeld en/of verspreid worden.
 • Pike Master Lures: de bevoegde uitgever van deze website.
 • Voor vragen / informatie over onze disclaimer, ga naar: contact

 

Alle rechten voorbehouden